Štítek: běh

Běh rozestavný – štafeta (4 x 100m, 4 x 400m

Technika Smyslem je předat kolík (původně poselství)– 4 x 100m (sprinty)– 4 x 400m 4 x 100m:— pohyb paže k předávce kolíku (spodním nebo horním obloukem)— volba přebírající paže (vnitřní / vnější předávka)— výběhová...

Pravidla přespolní běhy

– pořádají se v zimních měsících po ukončení závodního období v drahách– v otevřené, lesnaté krajině – travnatý povrch, přírodní překážky– terén musí být prostorný Stavba tratě:– trať musí probíhat po okruhu 1750-2000m, je-li...

Trénink střední tratě

– Souvislý rovnoměrný běh 5 – 10 min dívky, 5 – 15 min. chlapci, dobu postupně prodlužujeme u obou až o 5 min. více.– Terénní běh v členitém terénu 3 km nebo 15 min.–...

Běhy na střední a dlouhé tratě (800, 1500 m, 5 km,10 km)

Rozvoj pohybových schopností– rozvíjí se tempová rychlost a tempová vytrvalost– používají se dvě základní metody :Nepřerušovaná– souvislá – u dětí, začátečníků – do 20 min.- hry, kopaná, žáci si zatížení regulují sami (obecná vytrvalost...

400 m:

– úseky 150 až 200 m max. rychlostí– krátké úseky z nízkého startu max. rychlostí (reakční i akcelerační rychlost)– krátké úseky do 100 m stupňovaně– cupitavý běh, start do zatáčky, ze svahu, z různých...

Atletika – běhy

Běh na krátké tratě (100, 200, 400 m) Běh na střední tratě (800, 1500 m) Běh na dlouhé tratě (5000, 10 000 m) Maratón – silnice (42 195 m) Běh rozestavný – štafeta (4...

Běhy na krátké tratě (100, 200, 400 m)

Rozvoj motorických funkcí– Pohybové dovednosti (viz didaktika, metodika, technika)– Pohybové schopnosti (více viz otázky A 3., 4.) Rozvoj pohybových schopností– Rozvíjí se maximální (letmá) rychlost, akcelerační rychlost (rozběhová), reakční (výběhová) rychlost, rychlostní vytrvalost (anaerobní...