Štítek: start

Pravidla přespolní běhy

– pořádají se v zimních měsících po ukončení závodního období v drahách– v otevřené, lesnaté krajině – travnatý povrch, přírodní překážky– terén musí být prostorný Stavba tratě:– trať musí probíhat po okruhu 1750-2000m, je-li...

Polovysoký start

– v běhu na střední a dlouhé tratě, v oddělených čarách nebo společné obloukové startovní čáry Startovní poloha: vpředu L noha, P o půl kroku vzad, osa chodidel v jednom směru, nohy pokrčené, ohnuté...

Pravidla běhů na krátké tratě

Při všech bězích do 400 m včetně:Startovní bloky:– nesmí zvýhodňovat, posouvat se– vlastní lze použít, pokud odpovídají pravidlům– jsou připojené na signal. zařízení– Jakmile startér zaslechne signál po výstřelu, vrátí start a přezkoumá případný...

Nízký start

V bězích do 400m včetně, s využitím startovních bloků (délka bloků od sebe, šířka bloků od sebe, vzdálenost bloků od startovní čáry)Přípravná poloha – PŘIPRAVTE SE !:– vpředu odrazová noha– bloky od sebe 1...

Atletika – běhy

Běh na krátké tratě (100, 200, 400 m) Běh na střední tratě (800, 1500 m) Běh na dlouhé tratě (5000, 10 000 m) Maratón – silnice (42 195 m) Běh rozestavný – štafeta (4...

Dálkové plavání

Charakteristika daného sportovního odvětvíPlavání v otevřených vodách. Je definováno jako jakákoli soutěž konaná v přírodním vodním prostředí, např. v řece, jezeře nebo oceánu. Dálkové plavání je dále definováno jako jakákoli soutěž v disciplínách plvaných...